21-12-2020
Algemeen Zorgaanbieder Bestuurlijk Overleg Zorgaanbieders

De Achterhoekse wethouders van het sociaal domein gaan in gesprek met zorgaanbieders die zich voor dit overleg hebben aangemeld (aanmelden is niet meer mogelijk). Tijdens dit eerste gesprek staat de nieuwe werkwijze voor Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen centraal, die op 1 januari 2022 ingaat. Op de agenda staan daarnaast de onderwerpen: resultaatgericht werken en de veranderende rol van opdrachtgever en opdrachtnemer. Welke kansen biedt dit? Welke risico's of bedreigingen zien zorgaanbieders? En wat hebben zorgaanbieders nodig op op deze nieuwe manier te gaan werken? Hoe: Via ZOOM (link wordt vooraf toegestuurd). Tijd: 15.45 uur digitale inloop / 16.00 uur opening en toelichting van het proces en de inhoud / 16.30 uur in gesprek (via break-out rooms) / 17.10 uur terugkoppeling. Meer info: Na afloop komt het verslag op deze website.

07-01-2021
Algemeen Zorgaanbieder Informatieve sessie Inkoop 2022

Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedere geïnteresseerde zorgaanbieder. De bedoeling van de bijeenkomst is om te informeren over het totale inkoopproces en om concrete informatie te delen over het aanbestedingsproces. Op het programma staat ook de planning van de aanbesteding en de wijze van inschrijving en bekostiging. Daarnaast is het de bedoeling om met elkaar in gesprek te gaan over de begrippen ‘resultaatgericht werken’, ‘prestatiedenken’ en ‘lumpsum financiering’.  Tijd: 11.30-13.30 uur. Hoe: online. Aanmelden: Aanmelden kon tot en met 5 januari 2021. 

26-01-2021
Algemeen Zorgaanbieder Vervolg overkoepelende informatieve sessie ‘Inkoop 2022’

Deze informatieve sessie vindt plaats in vervolg op de overkoepelende sessie van 7 januari 2021. Doel van deze sessie is om u te informeren over de uitvoering van de aanbesteding en uw vragen te beantwoorden. Op het programma staat: toelichting tweede fase aanbesteding (gunningsfase), oplossingsrichting aantal aanbieders per segment en perceel, hoe kan ik me voorbereiden op de aanbesteding, doorkijk administratie en accountantsprotocol. Wanneer: 9.00 - 11.00 uur Hoe: online, via Microsoft TEAMS (deelnemers ontvangen vooraf een deelnamelink). Aanmelden: U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier op deze website in te vullen. Aanmelden kan t/m woensdag 20 januari 2021. Wij vragen u nadrukkelijk om niet meer dan één vertegenwoordiger van uw organisatie aan te melden. Aan deze bijeenkomst kunnen maximum van 70 organisaties deelnemen. Ontvangen wij meer dan 70 aanmeldingen? Dan vindt een extra sessie plaats op donderdag 4 februari van 15.00 tot 17.00 uur. Let wel, deze extra sessie vindt alleen plaats als meer dan 70 organisaties zich aanmelden.

28-01-2021
Algemeen Zorgaanbieder Gesprekstafel Jeugd: Selectiecriteria

Deze sessie gaat over de selectiecriteria van Jeugd. Tijdens de bijeenkomst worden deze criteria in algemene zin toegelicht. Dit gebeurt plenair. Daarna volgen er deelsessies waarin per subsegment een nadere toelichting wordt verzorgd. Wanneer: 9.00-11.00 uur Hoe: online, via Microsoft TEAMS (deelnemers ontvangen vooraf een deelnamelink). Aanmelden: Meld u aan via het aanmeldformulier. Wij vragen u om maximaal 1 deelnemer van uw organisatie aan te melden. Aanmelden kan tot en met 24 januari 2021. Uiterlijk 25 januari 2021 ontvangt u nadere informatie over het programma van de bijeenkomst.

Algemeen Zorgaanbieder Gesprekstafel Wmo (inclusief Wonen): Dienstverlening, randvoorwaarden en minimumeisen

Deze sessie gaat over de dienstverlening, randvoorwaarden en minimumeisen van de Inkoop 2022. Wanneer: 14.00-16.00 uur Hoe: online, via Microsoft TEAMS (deelnemers ontvangen vooraf een deelnamelink). Aanmelden: Meld u aan via het aanmeldformulier. Wij vragen u om maximaal 1 deelnemer van uw organisatie aan te melden. Aanmelden kan tot en met 20 januari 2021. Uiterlijk 25 januari 2021 ontvangt u nadere informatie over het programma van de bijeenkomst.

08-02-2021
Algemeen Zorgaanbieder Overkoepelende sessie aanbesteding (voor zorgaanbieders Wmo en Beschermd Wonen)

Tijdens deze digitale Gesprekstafel ligt de focus op Wmo en Beschermd Wonen. Op het programma staat de toelichting op het totaalproces. Daarnaast komt de inhoudelijke beweging van beide percelen aan bod. Wanneer: 14.30 - 16.30 uur Hoe: online, via ZOOM. Deelnemers ontvangen vooraf een deelnamelink. Voor wie: zorgaanbieders Wmo en Beschermd Wonen. Let op! Per organisatie kan maximaal 1 persoon deelnemen aan deze sessie. Aanmelden: de uiterste inschrijfdatum was 5 februari 2021. Aanmelden is niet meer mogelijk.

10-02-2021
Algemeen Zorgaanbieder Bestuurlijk Overleg Zorgaanbieders

De Achterhoekse wethouders van het sociaal domein gaan in gesprek met zorgaanbieders die zich voor dit overleg hebben aangemeld (aanmelden is niet meer mogelijk). Dit is het vervolggesprek op de eerste afspraak die op 21 december 2020 plaatsvond. Hoe: Via ZOOM (link wordt vooraf toegestuurd). Meer info: Na afloop komt het verslag op deze website.

11-02-2021
Algemeen Zorgaanbieder Gesprekstafel Wmo (inclusief Wonen): Minimumeisen

Tijdens deze Gesprekstafel wordt mogelijk ingegaan op de minimumeisen die zijn besproken tijdens de bijeenkomst van 28 januari 2021. Of dit onderwerp daadwerkelijk op de agenda staat, wordt na 28 januari 2021 bepaald. Daarnaast staan de selectiecriteria en bekostiging op de agenda. Wanneer: 14.00 - 16.00 uur Hoe: online, via Microsoft TEAMS (deelnemers ontvangen vooraf een deelnamelink). Aanmelden: Aanmelden was mogelijk tot en met 3 februari 2021. 

16-02-2021
Algemeen Zorgaanbieder Gesprekstafel Jeugd (IAJ, GWV, HCMV): Afbakening op inhoud en bekostiging

Deze sessie gaat over de afbakening van de inhoud tussen de verschillende segmenten binnen Jeugd. Daarnaast is het de bedoeling om dit in relatie te brengen met de uitwerking van de bekostiging voor Jeugd. Plenair wordt een algemene toelichting gegeven. Daarna volgen 3 deelsessies per subsegment, om nader over het betreffende onderwerp van gedachten te wisselen. De deelsessies vinden tegelijkertijd plaats. Wanneer: 9.00 - 11.00 uur Hoe: online, via Microsoft TEAMS (deelnemers ontvangen vooraf een deelnamelink). Aanmelden: Aanmelden was mogelijk tot en met 10 februari 2021. Uiterlijk 11 februari 2021 ontvangen deelnemers de deelnamelink. Bijzonderheden: Per deelsessie kan maximaal 1 deelnemer van uw organisatie deelnemen.

Algemeen Zorgaanbieder Training 'Aanbesteding en samenwerkingen'

Tijdens deze training wordt ingezoomd op hoe een aanbesteding werkt. Ook staat een inkijkje in de vormgeving van samenwerkingen op het programma. Deze sessie wordt begeleid door een expert op het terrein van aanbestedingen en samenwerking. Wanneer: 14.30 - 17.30 uur Voor wie: deze sessie is alléén voor Wmo- en Beschermd Wonen zorgaanbieders/organisaties en Jeugdhulpaanbieders die niet hebben deelgenomen aan de informatiesessie van 25 augustus 2020. Hoe: online, via Microsoft TEAMS (deelnemers ontvangen vooraf een deelnamelink). Aanmelden: meld u aan via het aanmeldformulier. Dit kan tot en met 12 februari 2021.

Naar boven