25-02-2021
Algemeen Zorgaanbieder Start aanbesteding dyslexiezorg

De aanbestedingsperiode begint op 25 februari en loopt tot en met 9 april 2021. De gunning is 10 mei 2021. De aanbestedingsleidraad is te vinden op Negometrix. Hierin staan de opdracht, procedure, minimumeisen en gunningscriteria beschreven. Zorgaanbieders kunnen eventuele vragen stellen via Negometrix. Het is volgens de aanbestedingsregels niet toegestaan om gedurende de aanbestedingsperiode via andere kanalen vragen te stellen.  

03-03-2021
Algemeen Zorgaanbieder Start subsidietender Oude IJsselstreek

Op weg naar 'Inkoop 2022' voert de gemeente Oude IJsselstreek voor de Ambulante Wmo en Jeugdhulp een een eigen (inkoop)traject uit. Woensdag 3 maart heeft de gemeente de  subsidietenders 'Specialistische Jeugdhulp in de buurt' en 'Wmo-hulp in de buurt' gepubliceerd. Zorgaanbieders kunnen zich hiervoor tot 8 april 2021 aanmelden via TenderNed. Meer info: zie website gemeente Oude IJsselstreek 

01-04-2021
Algemeen Zorgaanbieder Gemeente Start aanbesteding 'Inkoop 2022'
07-04-2021
Algemeen Zorgaanbieder Laatste dag subsidietender Oude IJsselstreek

Zorgaanbieders kunnen tot en met vandaag inschrijven voor de subsidietenders 'Specialistische Jeugdhulp in de buurt' en 'Wmo-hulp in de buurt'. Meer info: zie de speciale webpagina van de gemeente Oude IJsselstreek. 

09-04-2021
Algemeen Zorgaanbieder Laatste dag aanbesteding dyslexiezorg

Vandaag is de laatste dag om in te schrijven voor dyslexiezorg (EED) in de Achterhoekse gemeenten. De gunning vindt plaats op 10 mei 2021.

10-05-2021
Algemeen Zorgaanbieder Gunning dyslexiezorg

Vandaag wordt bekendgemaakt welke aanbieders van dyslexiezorg gegund zijn om vanaf 1 augustus 2021 gedurende minimaal 3 jaar EED-zorg te leveren in de Achterhoek.

25-05-2021
Algemeen Zorgaanbieder Gemeente Inkoop 2022: Indienen bekwaamheidsdossier / inschrijving

Kijk voor de exacte planning en data op Negometrix. 

09-07-2021
Algemeen Zorgaanbieder Gemeente Inkoop 2022: Publicatie Gunningsleidraad
Naar boven