02-11-2020
Algemeen Zorgaanbieder Start openstelling Open House Jeugd en Wmo

Deze openstelling betreft de inschrijving voor het Open House en de verlenging van het Open House in 2021. Het Open House wordt verlengd tot uiterlijk 31 december 2021 (Jeugd en Wmo). De inschrijfperiode loopt van 2 november tot en met 22 november 2020.

Algemeen Zorgaanbieder Gesprekstafel Gezins- en Woonvormen

Gesprekstafel (digitaal) over de doelstellingen binnen het segment Gezins- en Woonvormen overall en per subsegment. Tijd: 13.00 - 16.00 uur. Hoe: online, via Microsoft TEAMS. Aanmelden: Link naar aanmeldformulier volgt zo snel mogelijk 

08-11-2020
Algemeen Zorgaanbieder Algemene sessie Inkoop 2022 ('Afbakening en samenhang')

Tijdens deze algemene sessie gaat het over samenhang en afbakening van de segmenten Integrale Ambulante Jeugdhulp, Hoog Specialistisch en Gezins- en Woonvormen en het onderijs en voorliggend veld. Wanneer: tijdstip volgt. Hoe: over de exacte wijze wordt nog nagedacht. 

22-11-2020
Algemeen Zorgaanbieder Laatste dag openstelling Open House Jeugd en Wmo

Deze openstelling betreft de inschrijving voor het Open House en de verlenging van het Open House in 2021. Het Open House wordt tot uiterlijk 31 december 2021. De inschrijfperiode loopt van 2 november tot en met 22 november 2020. De inschrijfperiode sluit om 24.00 uur.

24-11-2020
Algemeen Zorgaanbieder Startbijeenkomst Inkoop Wmo 2022

In de aanloop naar de Inkoop 2022 organiseren de Achterhoekse gemeenten diverse Gesprekstafels. Voor de Wmo gaan deze op dinsdagmiddag 24 november van start. Wanneer: 14.00 - 16.00 uur. Hoe: digitaal, via Microsoft TEAMS (deelnemers ontvangen vooraf een deelnamelink). Aanmelden: inkoop@sociaaldomeinachterhoek.nl. Vermeld als onderwerp (in de betreft-regel): 'Aanmelding sessie Wmo 24 november'. Let op! Om de sessie werkbaar te houden, vragen wij u om slechts 1 deelnemer af te vaardigen. Geef bij uw aanmelding ook aan op welk e-mailadres u deelneemt. De deelnamelink krijgt u op dit mailadres. 

02-12-2020
Algemeen Zorgaanbieder Gesprekstafel Dyslexie

Het doel van deze bijeenkomst is het doornemen van de aanbestedingsleidraad. Bent u aanbieder van het segment dyslexie? U ben van harte uitgenodigd om mee te doen. Wanneer: 13.00 - 15.00 uur. Hoe: online, via Microsoft TEAMS (deelnemers ontvangen vooraf een deelnamelink). 

14-12-2020
Algemeen Zorgaanbieder Gesprekstafel Gezins- en Woonvormen

Deze Gesprekstafel gaat over de randvoorwaarden en minimumeisen binnen het segment Gezins- en Woonvormen overall én per sub-segment. Deze Gesprekstafel is een vervolg op de bijeenkomsten van 5 oktober (bekijk het verslag) en 2 november 2020 (bekijk het verslag). Wanneer: 13.00 - 16.00 Hoe: online, via Microsoft TEAMS (deelnemers ontvangen vooraf een deelnamelink). Aanmelden: aanmeldformulier volgt zsm. Let op! Deze Gesprekstafel stond aanvankelijk gepland op 30 november, maar is verschoven naar 14 december. 

16-12-2020
Algemeen Zorgaanbieder Gesprekstafel Integrale Ambulante Jeugdhulp

Tijdens deze bijeenkomst staat de afbakening tussen de jeugdsegmenten en de inhoudelijke aanpassingen binnen het segment (sinds de vorige bijeenkomst) centraal. De afgelopen weken hebben de gemeenten intensief gewerkt aan een verdere uitwerking van de segmenten en de inhoudelijke afbakening en overlap. Hierdoor is een aantal nieuwe inzichten en aanpassingen ontstaan, die tijdens de Gesprekstafel worden gedeeld. De (aangepaste) inhoud van de afbakeningsessie van 26 november (welke niet is doorgegaan) wordt tevens gepresenteerd. Verder wordt stilstaan bij de minimumeisen en randvoorwaarden van de dienstverleningen. De Gesprekstafel is een vervolg op de bijeenkomst van 29 oktober 2020 (bekijk hier de terugblik). Wanneer: 13.00 - 15.00 uur. Hoe: online (Microsoft TEAMS) Aanmelden: stuur een e-mail naar inkoop@sociaaldomeinachterhoek.nl. Vermeld uw naam, organisatie en e-mailadres waar de TEAMS-link naartoe gestuurd kan worden. Vermeld als onderwerp: Aanmelding gesprekstafel IAJ 16-12. U ontvangt de TEAMS-link uiterlijk maandag 14 december.

17-12-2020
Algemeen Zorgaanbieder Gesprekstafel Hoog Specialistische Jeugdhulp

Een Gesprekstafel over de randvoorwaarden en minimumeisen binnen het segment Hoog Specialistisch. Wanneer: 13.00 - 15.00 uur. Hoe: online, via Microsoft TEAMS (deelnemers ontvangen vooraf een deelnamelink). Let op! Deze Gesprekstafel stond aanvankelijk gepland op 19 november 2020 en vervolgens op 3 december, maar is verschoven naar 17 december 2020.

Naar boven