Gemeenten en zorgaanbieders handelen facturen en betalingen automatisch af met het iJw- en iWmo-berichtenverkeer. Consistent gebruik van deze standaarden zorgt ervoor dat administratieve processen van gemeenten en aanbieders beter controleerbaar zijn. Bovendien verkleint de kans op problemen in het declaratieproces en bij de jaarrekeningcontrole. 

Op deze pagina vindt u informatie over het berichtenverkeer en de facturatie voor Jeugd- en Wmo-diensten. De gemeenten van het sociaal domein Achterhoek volgen de uniforme werkwijze van i-sociaal domein voor het berichtenverkeer, waarbij zij zoveel mogelijk dezelfde werkwijze hanteren.

Informatie en een handleiding staan op de website van Vecozo

Downloads

Titel Grootte Categorie
Model bestedingsverklaring 2018 16 KB Financiële verantwoording Download
Brief financiële verantwoording 290 KB Financiële verantwoording Download
Formulier aan- en afmelden cliënten Beschermd wonen 2018 42 KB Conversie en codering Download
Proces berichtenverkeer Wmo en Jeugd 1022 KB Berichtenverkeer Download
Programma ISD 1.7 MB Berichtenverkeer Download
Aansluiten op berichtenverkeer en Vecozo 1.7 MB Berichtenverkeer Download
Handleiding Berichten-App 5.3 MB Berichtenverkeer Download
Naar boven