Gemeenten en zorgaanbieders handelen facturen en betalingen automatisch af met het iJw- en iWmo-berichtenverkeer. Consistent gebruik van deze standaarden zorgt ervoor dat administratieve processen van gemeenten en aanbieders beter controleerbaar zijn. Bovendien verkleint het de kans op problemen in het declaratieproces en bij de jaarrekeningcontrole. 

Landelijke SAP & I-standaarden

Voor de bedrijfsvoering conformeren de Achterhoekse gemeenten zich aan de standaard administratieprotocollen die zijn ontwikkeld door het i-sociaaldomein. Deze standaard administratieprotocollen (SAP) sluiten aan bij de iStandaarden voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Het volgen van de protocollen is per 1 januari 2021 een wettelijke verplichting. De meest recente protocollen zijn te vinden op de website van i-sociaaldomein

De Achterhoek heeft in verreweg de meeste gevallen te maken met de uitvoeringsvariant 'inspanningsgericht' (PxQ). Maar in sommige gevallen (zoals de trajectfinanciering bij dyslexie) met 'outputgericht'.

Downloads

Titel Grootte Categorie
Formulier aan- en afmelden cliƫnten Beschermd wonen 2018 42 KB Conversie en codering Download
Naar boven