De Expertisetafel Jeugd is er om passende hulp te organiseren voor kinderen en jongeren, in het bijzonder bij complexe zorgvragen.

Wat is de Expertisetafel Jeugd?

Zorgaanbieders en de acht Achterhoekse gemeenten samen deel aan de Expertisetafel Jeugd. De Expertisetafel Jeugd onderzoekt bij complexe  zorgvragen, waar de reguliere hulpverlening dreigt vast te lopen, wat nodig is en adviseert over passende jeugdhulp. De zorgaanbieders zorgen voor een passend aanbod na bindend advies van de Expertisetafel Jeugd.

Naar boven