Titel Grootte Categorie
Transformatieplan Achterhoek 2018-2022 1.6 MB Transformatie Download
Instructie kopie maken van inschrijving in Negometrix 227 KB Inkoop Download
Tarieven 2019-2020 18 KB Inkoop Download
Visie van sociaal domein Achterhoek: Samenwerken om elkaar te versterken 847 KB Sociaal domein Achterhoek Download
Administratieprotocol 635 KB Inkoop Download
CAK codes aanbieders 2019 136 KB Inkoop Download
Handleiding SROI 128 KB Inkoop Download
FAQ over de inkoop 2019 258 KB Inkoop Download
Werkinstructie dyslexiezorg 388 KB Processen Download
Proces JGGZ: Basis, Specialistisch en Dyslexie 781 KB Processen Download
Model bestedingsverklaring 2019 35 KB Financiële verantwoording Download
Brief financiële verantwoording 308 KB Financiële verantwoording Download
Formulier aan- en afmelden cliënten Beschermd wonen 2018 42 KB Conversie en codering Download
Proces berichtenverkeer Wmo en Jeugd 1022 KB Berichtenverkeer Download
Programma ISD 1.7 MB Berichtenverkeer Download
Aansluiten op berichtenverkeer en Vecozo 1.7 MB Berichtenverkeer Download
Handleiding Berichten-App 5.3 MB Berichtenverkeer Download
Gecontracteerde zorgaanbieders Jeugdzorg 96 KB Inkoop Download
Gecontracteerde zorgaanbieders Wmo 113 KB Inkoop Download
Verklaring aanvraag EED (per 1-1-2018) 221 KB Processen Download
Inkoopdocument 2020 2.4 MB Inkoop Download
Landelijk Actieprogramma Zorg voor de Jeugd 905 KB Transformatie Download
Onderbouwing Tariefmodel Wmo en Jeugd 2019-2020 991 KB Inkoop Download
Format transformatie ontwikkelvoorstel 313 KB Transformatie Download
Landelijke SAP 599 KB Berichtenverkeer Download
Periodekalender 2020 631 KB Berichtenverkeer Download
Werkwijze uitstroom beschermd wonen achterhoek 220 KB Processen Download
Landelijk accountantsprotocol 2018 en 2019 1 MB Financiële verantwoording Download
Aanvraagformulier Compensatieregeling Coronacrisis 67 KB Sociaal domein Achterhoek Download
Declaratieregeling Coronacrisis 275 KB Sociaal domein Achterhoek Download
Aanvraagformulier Compensatieregeling Coronacrisis (Pdf) 85 KB Sociaal domein Achterhoek Download
Projectplan Onderwijs-Jeugdhulparrangementen 121 KB Transformatie Download
Brief om zorgaanbieders bij te praten Inkoop Jeugd 2021 (24-07-2020) 285 KB Inkoop Download
Vragen en antwoorden Live Event 7 september 2020 437 KB Inkoop Download
Reader Meedoen aan de aanbesteding - 25 augustus 2020 428 KB Inkoop Download
Presentatie training Meedoen aan de aanbesteding (25 augustus 2020) 1.1 MB Inkoop Download
Gespreksverslag bestuurlijk overleg met zorgaanbieders (10 september 2020) 204 KB Sociaal domein Achterhoek Download
Reader Samenwerken in de Jeugdzorg (n.a.v. kennissessie 1 oktober 2020) 1.2 MB Inkoop Download
Gesprekstafel Woon- en Gezinsvormen 29-10: presentatie en verslag 665 KB Inkoop Download
Evaluatie InHuis Steungezinnen 2020 2.6 MB Sociaal domein Achterhoek Download
Inkoop 2021 Onderbouwing Tarieven 5.0 846 KB Inkoop Download
Inkoop 2021 Tarieflijsten Wmo en Jeugdhulp 35 KB Inkoop Download
Inkoop 2021 Totaaloverzicht wijzigingen inkoopdocument versie 7.9 252 KB Inkoop Download
Verslag Gesprekstafel IAJ 29 oktober 2020 648 KB Inkoop Download
Presentatie Gesprekstafel IAJ 29 oktober 2020 1.8 MB Inkoop Download
Informatieblad Integrale Ambulante Jeugdhulp (IAJ) 212 KB Inkoop Download
Verslag Gesprekstafel medicatiecontrole (IAJ) 4 november 2020 340 KB Inkoop Download
Presentatie Gesprekstafel medicatiecontrole (IAJ) 4 november 2020 1 MB Inkoop Download
Regiovisie Opvang en Bescherming 1.1 MB Sociaal domein Achterhoek Download
Beleidskader Volksgezondheid 2017-2020 1.4 MB Sociaal domein Achterhoek Download
Verslag Gesprekstafel Gezins- en Woonvormen - 2 november 2020 1004 KB Inkoop Download
Presentatie Gesprekstafel Gezins- en Woonvormen - 2 november 2020 1.5 MB Inkoop Download
Verslag Gesprekstafel Hoog Specialistisch - 29 oktober 2020 128 KB Inkoop Download
Presentatie Gesprekstafel Hoog Specialistisch - 29 oktober 2020 4 MB Inkoop Download
Visie inkoop Sociaal Domein Achterhoek 1 MB Inkoop Download
Informatieplaat 1: - Waar komen we vandaan? (decentralisaties) 605 KB Inkoop Download
Informatieplaat 2: - Waar staan we nu? (De eerste stappen naar Transformatie) 700 KB Inkoop Download
Informatieplaat 3: - Waar gaan we naartoe? (over de uitgangspunten voor de Inkoop 2022) 731 KB Inkoop Download
Presentatie en verslag Gesprekstafel Gezins- en Woonvormen - 5 oktober 2020 665 KB Inkoop Download
Notitie Uitgangspunten regionale inkoop Jeugdhulp, Wmo, Beschermd Wonen 243 KB Inkoop Download

Naar boven