Titel Grootte Categorie
Transformatieplan Achterhoek 2018-2022 1.6 MB Transformatie Download
Instructie kopie maken van inschrijving in Negometrix 227 KB Inkoop Download
Visie van sociaal domein Achterhoek: Samenwerken om elkaar te versterken 847 KB Sociaal domein Achterhoek Download
Administratieprotocol 635 KB Inkoop Download
Handleiding SROI 128 KB Inkoop Download
Werkinstructie dyslexiezorg per 01-08-2021 142 KB Processen Download
Proces JGGZ: Basis, Specialistisch en Dyslexie 781 KB Processen Download
Model bestedingsverklaring 2019 35 KB Financiële verantwoording Download
Brief financiële verantwoording 308 KB Financiële verantwoording Download
Formulier aan- en afmelden cliënten Beschermd wonen 2018 42 KB Conversie en codering Download
Verklaring aanvraag toelating vergoede dyslexiezorg (EED) per 1 augustus 2021 46 KB Processen Download
Landelijk Actieprogramma Zorg voor de Jeugd 905 KB Transformatie Download
Format transformatie ontwikkelvoorstel 313 KB Transformatie Download
Landelijke SAP 599 KB Berichtenverkeer Download
Werkwijze uitstroom beschermd wonen achterhoek 220 KB Processen Download
Landelijk accountantsprotocol 2018 en 2019 1 MB Financiële verantwoording Download
Aanvraagformulier Compensatieregeling Coronacrisis (Pdf) Sociaal domein Achterhoek Download
Projectplan Onderwijs-Jeugdhulparrangementen 121 KB Transformatie Download
Brief om zorgaanbieders bij te praten Inkoop Jeugd 2021 (24-07-2020) 285 KB Inkoop Download
Evaluatie InHuis Steungezinnen 2020 2.6 MB Sociaal domein Achterhoek Download
Inkoop 2021 Onderbouwing Tarieven 5.0 871 KB Inkoop Download
Inkoop 2021 Tarieflijsten Wmo en Jeugdhulp 47 KB Inkoop Download
Regiovisie Opvang en Bescherming 1.1 MB Sociaal domein Achterhoek Download
Beleidskader Volksgezondheid 2017-2020 1.4 MB Sociaal domein Achterhoek Download
Visie inkoop Sociaal Domein Achterhoek 1 MB Inkoop Download
Informatieplaat 1: - Waar komen we vandaan? (decentralisaties) 606 KB Inkoop Download
Informatieplaat 2: - Waar staan we nu? (De eerste stappen naar Transformatie) 701 KB Inkoop Download
Informatieplaat 3: - Waar gaan we naartoe? (over de uitgangspunten voor de Inkoop 2022) 731 KB Inkoop Download
Notitie Uitgangspunten regionale inkoop Jeugdhulp, Wmo, Beschermd Wonen - november 2020 243 KB Inkoop Download
Informatieplaat 4: - Het proces van de vernieuwde inkoop 1.3 MB Inkoop Download
Brief financiële verantwoording 2020 324 KB Financiële verantwoording Download
Model Bestedingsverklaring 2020 66 KB Financiële verantwoording Download
Notitie Vervolguitwerking regionale inkoop Jeugdhulp Wmo en Beschermd Wonen per 1 jan 2022 - februari 2021 273 KB Inkoop Download
Notitie 'Uitgangspunten regionale inkoop Jeugdhulp, Wmo begeleiding en Beschermd Wonen' - november 2020 243 KB Inkoop Download
Gecontracteerde zorgaanbieders per 1 januari 2021 267 KB Inkoop Download
Informatieplaat 5: Veel gestelde vragen Inkoop 2022 525 KB Inkoop Download
Afspraken intersectorale spoedhulp 198 KB Sociaal domein Achterhoek Download
Routekaart Onderwijs-Jeugdhulp 333 KB Transformatie Download
Aanmeldformulier Onderwijs Jeugdhulparrangement 149 KB Sociaal domein Achterhoek Download
Totaaloverzicht wijzigingen inkoopdocument versie 8.0 35 KB Inkoop Download
Verslag Ontwikkeltafel Grijs gebied tussen onderwijs en jeugdhulp - 19 mei 2021 125 KB Onderwijs-Jeugdhulp Download
Verslag Ontwikkeltafel Monitor onderwijs jeugdhulp - 12 juli 2021 122 KB Onderwijs-Jeugdhulp Download
Verslag Ontwikkeltafel Grijs gebied tussen onderwijs en jeugdhulp - 23 juni 2021 131 KB Onderwijs-Jeugdhulp Download
Beleidsregel handhaving en naleving kwaliteit Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en Jeugdwet 867 KB Inkoop Download
Kwaliteitskader Wmo 2015 en Jeugdwet 925 KB Inkoop Download
Verslag Ontwikkeltafel Grijs gebied tussen onderwijs en jeugdhulp - 15 september 2021 131 KB Onderwijs-Jeugdhulp Download

Naar boven