Op het gebied van de financiële productieverantwoording werken de Achterhoekse gemeenten ook in 2021 samen. We maken gebruik van de door het Programma Informatievoorziening Sociaal Domein voor gemeenten en zorgaanbieders ontwikkelde producten.

Welke documenten?

Alle benodigde documenten zijn te vinden op de website van i-sociaaldomein. Het gaat om:

  • Verantwoordingsformat_2020_jeugdwet
  • Verantwoordingsformat_2020_wmo
  • Landelijk accountantsprotocol

Verantwoording Corona-compensatie

De verantwoording van de continuïteitsbijdrage en de Meerkostenregeling worden door de afzonderlijke gemeenten zelf uitgevoerd. De betreffende gemeente(n) nemen hiervoor zelf contact met u op. Lees voor meer informatie ook het nieuwsbericht op deze website.

Landelijk accountantsprotocol

Binnen het sociaal domein Achterhoek wordt het landelijk accountantsprotocol 2020 integraal toegepast. Deze controle moet worden uitgevoerd door een bij de NBA (de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) geregistreerde accountant. Is er sprake van een wettelijke controleopdracht, dan dient de accountantsorganisatie een vergunning te hebben van de AFM. 

Verwacht u dat de accountantscontrole of het –oordeel voor u problematisch kan zijn? Dan kunt u dit per e-mail doorgeven aan sociaal domein Achterhoek. Afhankelijk van de problematiek treedt een medewerker van het team met u in overleg om eventueel aanvullende (controle)maatregelen te treffen.

Bestedingsverklaring

Zorgaanbieders met een totale jaaromzet per domein van beneden de € 125.000 worden ontzien van een accountantsverklaring. Geldt dit voor u? Dan kunt u bij de productieverantwoording Wmo en Jeugdwet per gemeente een zogenaamde door de bestuurder ondertekende bestedingsverklaring bijvoegen. Het model van deze bestedingsverklaring kunt u hier (of hieronder) downloaden

Termijnen en adres van indiening

De Achterhoekse gemeenten verwachten van zorgaanbieders dat zij zich inspannen om:

  • Facturen over 2020 vóór 31 januari 2021 in te dienen
  • Financiële productieverantwoording 2020 vóór 1 maart 2021 in te dienen
  • Controleverklaring van de accountant vóór 1 april 2021 in te dienen.

E-mailadres voor insturen

verantwoording@sociaaldomeinachterhoek.nl

Heeft u vragen? Stuur deze dan ook naar dit mailadres.

Downloads

Titel Grootte Categorie
Brief financiële verantwoording 2020 324 KB Financiële verantwoording Download
Model Bestedingsverklaring 2020 66 KB Financiële verantwoording Download
Naar boven