Op het gebied van de financiële productieverantwoording werken de Achterhoekse gemeenten ook dit jaar samen. Zorgaanbieders worden zo niet geconfronteerd met 8 verschillende benaderingen. Ook willen de gemeenten hiermee onnodige administratieve rompslomp, lasten en accountantskosten voorkomen.

Programma Informatievoorziening Sociaal Domein

De gemeenten hebben ook dit jaar ervoor gekozen om gebruik te maken van de door het Programma Informatievoorziening Sociaal Domein voor gemeenten en zorgaanbieders ontwikkelde producten. De download-bestanden staan onderaan dit bericht.

Landelijk accountantsprotocol

Het accountantsprotocol is ontwikkeld vanuit de samenwerking tussen het Programma ISD en deskundigen uit diverse relevante branches. Het doel van het protocol is een uniforme financiële productieverantwoording en accountantscontrole voor zorgaanbieders in het domein van de Wmo en de Jeugdwet voor Zorg in Natura. Het landelijk accountantsprotocol voor boekjaar 2018 is op enkele punten aangepast, zodat het toepasbaar is voor het boekjaar 2019. Waar gesproken wordt over boekjaar 2018, kan dus ook boekjaar 2019 worden gelezen.

Wat moet u doen?

De Achterhoekse gemeenten verwachten van zorgaanbieders dat zij zich inspannen om:

  1. Facturen over 2019 vóór 31 januari 2020 in te dienen, zodat de gemeenten zo min mogelijk geconfronteerd worden met additionele kosten over 2019;
  2. Financiële productieverantwoording 2019 vóór 1 maart 2020 in te dienen en dat deze te laten aansluiten bij de facturatie over 2019;
  3. Controleverklaring van de accountant vóór 1 april 2020 in te dienen.

Let op! Een nieuwe link

De link in de Brief Financiële verantwoording 2019 is niet meer werkzaam. De productieverantwoordingen kunnen worden gedownload via:

  1. https://i-sociaaldomein.nl/
  2. Onderwerpen à Accountantsprotocol en productieverantwoording
  3. Naar de bestanden

E-mailadres voor insturen

De Achterhoekse gemeenten vragen zorgaanbieders om de productieverklaring en controleverklaring sturen naar: verantwoording@sociaaldomeinachterhoek.nl. Heeft u vragen, stuur deze dan ook naar dit mailadres.

Titel Grootte Categorie
Model bestedingsverklaring 2019 35 KB Financiële verantwoording Download
Brief financiële verantwoording 308 KB Financiële verantwoording Download
Landelijk accountantsprotocol 2018 en 2019 1 MB Financiële verantwoording Download
Naar boven